SKRIFTLIG FRÅGA E-2643/99 från Andrew Duff (ELDR) till kommissionen. Bestämmelser och föreskrifter för inspektion av slakterier i Storbritannien.