Skriftlig fråga E-4722/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) till rådet. Carlos Castresana avgång från posten som ledare för den internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala