Slutgiltigt antagande av Europeiska unionens ändrings- och tilläggsbudget nr 5 för budgetåret 2002