/* */

SKRIFTLIG FRÅGA E-1631/00 från Richard Howitt (PSE) till kommissionen. Anbud från Geoffrey Weston och Klays Pahlich ‐ offentliggörande av tidskriften Danube Watch.