Tillkännagivande enligt artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 3975/87 av den 14 december 1987 angående ärende COMP/D2/38.479 - British Airways/Iberia/GB Airways (Text av betydelse för EES)