Förslag till avgörande av generaladvokat Fennelly föredraget den 6 april 2000. # Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland. # Fördragsbrott - Ofullständigt införlivande av direktiv 90/675/EEG. # Mål C-470/98. TITJUR kommissionen mot Grekland