A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE az Európai Unió mᄆködéséről szóló szerződés 294. cikke (7) bekezdésének c) pontja értelmében „AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról” című javaslatra vonatkozó tanácsi álláspontra irányuló európai parlamenti módosítás(ok)ról