Cauza F-83/11: Acțiune introdusă la 26 august 2011 — ZZ/Comisia