Skriftväxling om det intyg som avses i punkt 6 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om ömsesidiga handelsmedgivanden på förmånsbasis för vissa viner