Wymiana listów dotycząca świadectwa określonego w punkcie 6 Umowy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji handlowych na niektóre wina