SKRIFTLIG FRÅGA E-0313/03 från Proinsias De Rossa (PSE) till kommissionen. Efterlevnad av gemenskapslagstiftningen.