Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2198 - EL.FI/Moulinex) (Text av betydelse för EES)