Kommissionens yttrande av den 26 januari 2000 om planerna för bortskaffande av radioaktivt avfall som härrör från nedläggningen av kärnkraftverket RWE-Bayernwerk Block A (KRB A) i Gundremmingen i delstaten Bayern i Förbundsrepubliken Tyskland enligt artikel 37 i Euratomfördraget