/* */

SKRIFTLIG FRÅGA E-0706/03 från Olivier Dupuis (NI) till kommissionen. Vietnam kväver yttrande- och demonstrationsfriheten.