Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2690 - Solvay/Montedison-Ausimont) (Text av betydelse för EES)