kommissionen mot Frankrike TITJUR Domstolens dom den 26 september 2000. # Europeiska kommissionen mot Franska republiken. # Fördragsbrott - Offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten - Direktiven 71/305/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 89/440/EEG, och 93/37/EEG - Uppförande och underhåll av skolbyggnader som Région Nord-Pas-de-Calais och Département du Nord har låtit utföra. # Mål C-225/98.