TITJUR van den Bor Domstolens dom (femte avdelningen) den 8 januari 2002. # H. van den Bor BV mot Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau. # Begäran om förhandsavgörande: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Nederländerna. # Jordbruk - Bekämpning av bovin spongiform encefalopati - Medlemsstaternas behörighet - Ersättning till uppfödare till följd av att slakt av brittiskfödda kalvar beslutats under bovin spongiform encefalopati-krisen i mars 1996. # Mål C-428/99.