Kommissionens beslut av den 17/01/2001 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr IV/M.2252 - 4* KUONI / TRX / E-TRX / TRX CENTRAL EUROPE JV) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den engelska texten är giltig)