TITJUR kommissionen mot Frankrike Domstolens dom den 26 september 2000. # Europeiska kommissionen mot Franska republiken. # Fördragsbrott - Fri rörlighet för varor - Förfarande för kvarhållande i tullen - Transitvaror - Industriell äganderätt - Lösa beståndsdelar för reparation av bilar. # Mål C-23/99.