Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 12 december 2002. # Universale-Bau AG, Bietergemeinschaft: 1) Hinteregger & Söhne Bauges.m.b.H. Salzburg, 2) ÖSTÜ-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH mot Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH. # Begäran om förhandsavgörande: Vergabekontrollsenat des Landes Wien - Österrike. # Direktiv 93/37/EEG - Offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten - Begreppet 'upphandlande myndighet' - Organ som lyder under offentlig rätt - Selektivt förfarande - Regler för den inbördes betydelsen av kriterierna för att välja ut de anbudssökande som skall lämnas tillfälle att avge anbud - Offentliggörande - 89/665/EEG - Prövningsförfaranden för offentlig upphandling - Tidsfrist för att väcka talan. # Mål C-470/99. TITJUR Universale-Bau m.fl.