SKRIFTLIG FRÅGA E-1610/01 från Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) till kommissionen. Maltesiska som officiellt EU-språk.