Inledning av förfarande (Ärende COMP/M.2416 - Tetra Laval/Sidel) (Text av betydelse för EES)