SKRIFTLIG FRÅGA E-1040/01 från Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) till kommissionen. Den spanska regeringens dogmatism vad gäller budgeten, varvid man genom lagstiftning kräver balans i de offentliga finanserna i den statliga och de autonoma kommunernas budgetar..