Mål T-453/20: Talan väckt den 14 juli 2020 – KZ mot kommissionen