Kommissionens beslut av den 7 april 1998 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till jordförbättringsmedel (98/488/EG)