Kommissionens förordning (EG) nr 103/2001 av den 18 januari 2001 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2097/2000