Förslag till avgörande av generaladvokat Tizzano föredraget den 3 juli 2003. # Privat-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG mot Hauptzollamt Dortmund. # Begäran om förhandsavgörande: Finanzgericht Düsseldorf - Tyskland. # Jordbruk - Tilläggsavgift på mjölk - Artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 536/93 - Årlig avräkning av de mjölkkvantiteter som levererats till uppköparen - Tidsfrist för inlämnande av uppgifter - Tidsfristens karaktär - Straffavgifter. # Mål C-1/02. TITJUR Borgmann