Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2405 - Dow Chemical Company/Ascot plc) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)