Förstainstansrättens beslut av den 11 december 2001 i mål T-20/01: Maria Concetta Cerafogli med flera mot Europeiska centralbanken (Ändring av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal – Talan om ogiltigförklaring – Avvisning)