Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 11. december 2001 i sag T-20/01, Maria Concetta Cerafogli m.fl. mod Den Europæiske Centralbank (Ændring af ansættelsesvilkårene for de ansatte i Den Europæiske Centralbank — annullationssøgsmål — afvisning)