Kommissionens förordning (EG) nr 717/2000 av den 5 april 2000 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den trettiofjärde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1489/1999