Utkast till kommissionens beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Republiken Kazakstans regering om handel med vissa stålprodukter