Mål C-450/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Social de Gerona (Spanien) den 9 juli 2018 – WA mot Instituto Nacional de la Seguridad Social