SKRIFTLIG FRÅGA P-1042/02 från José Pomés Ruiz (PPE-DE) till kommissionen. Euronews och Gara — enda massmedieorganen i Spanien som undviker att kalla ETA för en terroristorganisation.