Domstolens dom den 9 september 2003.#Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) mot Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.#Begäran om förhandsavgörande: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Italien.#Konkurrensrätt - Nationell konkurrenshämmande lagstiftning - Rätt för nationell konkurrensmyndighet att förklara sådan lagstiftning icke tillämplig - Villkor på vilka företag kan förklaras vara icke skyldiga till konkurrenshämmande beteende.#Mål C-198/01. Domstolens dom den 9 september 2003.