Kommissionens förordning (EG) nr 1276/2001 av den 28 juni 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker