Domstolens dom (första avdelningen) av den 28 november 2000 i mål C-88/99 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de grande instance de Béthune): Roquette Frères SA mot Direction des services fiscaux du Pas-de-Calais (Återkrav av felaktigt inbetalda belopp — Nationella förfaranden — Skatt på kapitaltillskott vilken tas ut i samband med en bolagsfusion)