Kommissionens beslut av den 22/03/2006 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.4142 - TIME WARNER / CBS / JV) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)