SKRIFTLIG FRÅGA E-2090/00 från Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE) till kommissionen. Euromed.