Mål T-21/00: Talan mot Europeiska centret för utveckling av yrkesutbildningen (Cedefop) väckt den 24 januari 2000 av David Crabbe