Kommissionens sjunde Rapport till rådet om situationen inom världens varvsindustri