Kommissionens förordning (EG) nr 1000/2002 av den 11 juni 2002 om fastställande av exportbidragen för ägg