SKRIFTLIG FRÅGA E-1391/03 från Mario Borghezio (NI) till kommissionen. Hälsopass för medborgare från icke EU-länder.