SKRIFTLIG FRÅGA E-2217/00 från Hiltrud Breyer (Verts/ALE) till kommissionen. Regnskogsavverkning och oljepalmer på Borneo.