SKRIFTLIG FRÅGA E-0886/02 från Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) till kommissionen. Frankrike och den inre marknaden för energi.