Förteckning över produkter och producenter på Kanarieöarna för vilka den grafiska symbolen för de mest avlägset belägna regionerna får användas (Offentliggörande i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1418/96)