SKRIFTLIG FRÅGA E-2188/03 från María Sornosa Martínez (PSE)och María Valenciano Martínez-Orozco (PSE) till kommissionen. Diskriminering av gravida kvinnor vid tilldelningen av stipendier från det spanska sysselsättningsministeriet.