Mål C-313/00 P: Överklagande, ingivet den 18 augusti 2000 av Zino Davidoff SA och Davidoff & Cie SA, av den dom som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt, tredje avdelningen, har meddelat den 27 juni 2000 i de förenade målen T-172/98 och T-175/98–T-177/98: Salamander AG, Una Film "City Revue" GmbH, Alma Media Group Advertising SA & Co. Partnership, m.fl., Zino Davidoff SA och Davidoff & Cie SA, med stöd av Markenverband eV, och av Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli SpA, och av Lancaster BV, mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, med stöd av Republiken Finland, Europeiska gemenskapernas kommission, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och av Republiken Frankrike