SKRIFTLIG FRÅGA E-2609/02 från Bruno Gollnisch (NI) till kommissionen. Kontroll av flygpassagerares identitet.