Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3039 - Soprol/Cereol-Lesieur) (Text av betydelse för EES)